startpagina

Kinesitherapie - Psychomotoriek - Logopedie            

Groepspraktijk voor kinderen met

motorische problemen,

leerproblemen, leerstoornissen en

ontwikkelingsstoornissen

                                        Groepspraktijk voor kinderen met

motorische problemen,

leerproblemen, leerstoornissen en 

ontwikkelingsstoornissen

• Ann Christiaensen »

   Pediatrisch kinesitherapeute

   Psychomotorisch therapeute

• Katrien Caers »

   Logopediste

Welkom bij Groepspraktijk De Qubus, een groepspraktijk gespecialiseerd in  behandeling van kinderen met motorische problemen, leerproblemen, leerstoornissen en ontwikkelingsstoornissen.

Op eigen initiatief of na doorverwijzing van de school, het CLB of de kinderarts, kunt u contact met ons opnemen.

We maken eerst een afspraak voor een anamnesegesprek. Zo brengen we de voorgeschiedenis en het probleem van uw kind in kaart.

Aan de hand van een uitgebreid onderzoek proberen wij een beeld te vormen van de sterke en de minder sterke kanten van uw kind.

Op basis hiervan trachten wij, na multidisciplinair overleg, een geïndividualiseerd therapieplan op te stellen, om zo tot een therapeutische behandeling te komen die afgestemd is op de noden van uw kind.

Nadien worden de resultaten in een gesprek toegelicht en krijgt u een schriftelijk verslag hiervan mee.

Voor aanvullend advies kunnen wij u doorverwijzen naar specialisten (zoals kinderpsychologen, kinderpsychiaters, kinderneurologen, enz.) buiten onze praktijk..

 

Contactgegevens

Groepspraktijk De Qubus

Fazantenlaan 14

2242 Pulderbos

Tel.: 03/ 464.24.76 of 0472/71.72.89