Tarieven

Groepspraktijk voor kinderen met

motorische problemen,

leerproblemen, leerstoornissen en

ontwikkelingsstoornissen

Kinesitherapie - Psychomotoriek - Logopedie            

• Ann Christiaensen »

   Pediatrisch kinesitherapeute

   Psychomotorisch therapeute

• Katrien Caers »

   Logopediste

Tarieven vanaf 1 januari 2019

Tarief kiné (therapeut zonder overeenkomst)

 

Therapie: € 26 (courant/Fa)/ € 25,5 per half uur (Fb/E-pathologie)

Administratiekost verslag: €30,65

Tarief logo (therapeuten met overeenkomst)

 

Therapie: €23,60 per half uur

Onderzoek: €32,20 per half uur (max. 5 keer)

Bilan: €45,90

Terugbetaling

De consultaties worden in de meeste gevallen, afhankelijk van de behandeling, terugbetaald door uw ziekenfonds (variërend tussen ongeveer 50% tot 75% of meer).

Uw verzekeringsstatuut bij het ziekenfonds bepaalt mee welke terugbetaling u krijgt (bv verhoogde tegemoetkoming, WIGW, ...).

 

 

Een advies en voorschrift van een (kinder)arts of (kinder-)neuroloog is noodzakelijk voor terugbetaling van kinesitherapie.

Een voorschrift van een gespecialiseerde arts (kinderarts, NKO-arts) is nodig voor terugbetaling van logopedie.

 

Aanmelden

Indien u zich wenst aan te melden voor logopedie of kinesitherapie kan dit via email

(info@de-qubus.be) of telefonisch 03/464.24.76.

Contactgegevens

Groepspraktijk De Qubus

Fazantenlaan 14

2242 Pulderbos

Tel.: 03/ 464.24.76 of 0472/71.72.89