Wat

Groepspraktijk voor kinderen met

motorische problemen,

leerproblemen, leerstoornissen en

ontwikkelingsstoornissen

Kinesitherapie - Psychomotoriek - Logopedie            

• Ann Christiaensen »

   Pediatrisch kinesitherapeute

   Psychomotorisch therapeute

• Katrien Caers »

   Logopediste

BEHANDELING

Aan de hand van een multidisciplinaire aanpak proberen wij een totaalbeeld te vormen van de sterke en minder sterke kanten van uw kind. Op basis hiervan stellen we een behandelingsplan op:

LOGOPEDIE

* articulatie

* taal

* schoolrijpheid

* lezen en spelling

* geheugen en concentratie

* rekenstoornissen

* studiemethodiek

* behandeling van niet-aangeboren hersenletsels

* stemproblematiek

PEDIATRISCHE KINESITHERAPIE / PSYCHOMOTORIEK

* neurosensomotorische reflexintegratie

* fijne en grove motoriek

* schrijfmotoriek

* schoolrijpheid

* concentratie/werkhouding/geheugen

* ruimtelijk inzicht

* visuele waarneming

* logisch denken en probleemoplossende vaardigheden

* rekenmoeilijkheden vanuit psychomotrische invalshoek

* 2Hands4Kids blind leren typen (ook voor kinderen met leermoeilijkheden, leerstoornissen of fijnmotorische stoornissen)

DIAGNOSTIEK

 

Binnen de praktijk kunnen tests afgenomen worden met betrekking tot de motoriek, visuele waarneming, geheugen, taal, lezen, spelling en rekenen.

 

Voor een diagnosestelling verwijzen wij u door naar (kinder)neuroloog of kinderpsychiater en werken we samen met kinderpsychologen.

Het behandelen van motorische problemen, leerproblemen of leer- en ontwikkelingsstoornissen vraagt behoorlijk wat tijd.

FREQUENTIE

De meeste therapieën (kiné/ logo) vereisen een behandeling van twee keer 30 minuten per week.

Voor onderzoek wordt er vooraf met de ouders besproken welke tests afgenomen zullen worden en hoe lang dit zal duren.

Indien verschillende therapieën nodig zijn, kunnen deze (indien mogelijk) op elkaar aansluiten.

Contactgegevens

Groepspraktijk De Qubus

Fazantenlaan 14

2242 Pulderbos

Tel.: 03/ 464.24.76 of 0472/71.72.89