Wie

 Kinesitherapie - Psychomotoriek - Logopedie            

                   Groepspraktijk voor kinderen met

motorische problemen,

leerproblemen, leerstoornissen en 

ontwikkelingsstoornissen

• Ann Christiaensen »

   Pediatrisch kinesitherapeute

   Psychomotorisch therapeute

• Katrien Caers »

   Logopediste

 

• Sanne Bellemans »

   Logopediste

Ann Christiaensen, pediatrisch kinesitherapeute

Ann is erkend als pediatrisch kinesitherapeute en volgde heel wat bijscholingen als psychomotorisch therapeute, neurosensomotorische reflexintegratie (Masgutova) en begeleiding van ruimtelijk-visuele moeilijkheden(rekenen).

Sinds 2001 werkt ze voor De 3Master (buitengewoon onderwijs). Eerst als therapeute, daarna als integraal begeleidster in een klas voor kinderen met ASS en de laatste jaren als GON-begeleidster (nu ondersteuningsnetwerk) van kinderen met ASS en DCD.

In de praktijk is Ann diegene die instaat voor de fijne en grove motoriek, schrijfmotoriek, rekentherapie/ruimtelijk-visuele moeilijkheden en MNRI (neurosensomotorische reflexintegratie).

Katrien Caers, logopediste

Katrien volgde de opleiding Master in logopedische en audiologische wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ze studeerde af in 2014. Nadien volgde ze de opleiding Bachelor-na-bachelor Buitengewoon Onderwijs aan de Katholieke Hogeschool Leuven.

Katrien werkt met kinderen met leerproblemen op vlak van lezen, spelling en/of rekenen. Verder behandelt zij ook kinderen met taal- en/of spraakproblemen, alsook kinderen met afwijkende mondgewoonten.

 

Katrien volgde ook de opleiding: 'Logopedie en tandheelkunde: OMFT' om afwijkende mondgewoonten zoals duimzuigen, liplikken, afwijkend slikpatroon, foutieve tongplaatsing, interdentale articulatie, ... te behandelen. Verder volgde ze ook enkele bijscholingen om kinderen met leerproblemen te begeleiden.

Sanne Bellemans, logopediste

Sanne is afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit van Leuven in 2104. Daar volgde ze de opleiding Master in de logopedische en audiologische wetenschappen.

De behandeling van kinderen met taal- en/of (ernstige) spraakproblemen behoren tot haar specialisatie in de praktijk. Verder werkt Sanne met kinderen met leerproblemen op vlak van lezen, spelling en/of rekenen. Ook algemene articulatieproblemen behoren tot haar werkdomein.

Sanne geeft, net als Ann, TypTien lessen in de praktijk.

 

Sanne volgde heel wat bijscholingen voor de behandeling van ernstig onverstaanbare (jonge) kinderen en voor de behandeling van kinderen met leerproblemen.

Contactgegevens

Groepspraktijk De Qubus

Fazantenlaan 14

2242 Pulderbos

Tel.: 03/ 464.24.76 of 0472/71.72.89